Asperger Syndroom

Het Asperger Syndroom – wat is dat precies?

Asperger, of ook wel het Asperger syndroom, is een aan autisme verwante aandoening. De belangrijkste kenmerken zijn dat de patiënt veel moeite heeft met het functioneren in de maatschappij, en dan vooral sociaal gedrag richting de mensen om hem heen. Wat voor gezonde mensen normaal is, kost een patiënt met dit syndroom heel veel moeite. Reageren op situaties, omgaan met veranderingen, emoties tonen, het is allemaal erg lastig. De patiënt zelf vindt vaak niet dat hij iets verkeerd doet, maar de omgeving merkt vaak dat het gedrag anders is dan van andere mensen. Dit leidt vaak tot veel onbegrip, zowel bij de patiënt zelf als in zijn omgeving.

Is het een modeverschijnsel?
Het lijkt wel alsof je er de laatste jaren steeds meer over hoort: Het Asperger syndroom. Onderzoeken worden beter, symptomen sneller onderkend en daardoor wordt de diagnose eerder en beter gesteld. Maar soms duurt het totdat de patiënt volwassen is voordat duidelijk wordt dat er sprake is van het syndroom van Asperger. De reden daarvoor is dat er geen onderzoek wordt gedaan. Uit schaamte, of omdat de patiënt of de omgeving de symptomen niet herkent of niet wil herkennen. Als al in de kindertijd duidelijk wordt dat iemand aan Asperger lijdt, wordt dit vaak op school duidelijk. En dan kan vaak wel in een vroeg stadium de diagnose worden gesteld, zodat de patiënt een voor hem zo stabiel mogelijk leven kan lijden. Asperger is zeker geen modeverschijnsel. Ook in de vorige eeuwen zijn er ongetwijfeld net zo veel mensen geweest die eraan leden als tegenwoordig. Maar feit is dat door de verbeterde diagnostiek de aandoening sneller en beter wordt onderkend. En dat is voor zowel patiënten als hun omgeving alleen maar gunstig.

De belangrijkste kenmerken van het Asperger syndroom
Het wordt vaak duidelijk dat iemand lijdt aan Asperger doordat hij op bepaalde onderdelen uitblinkt. Vaak ontstaat bij jonge kinderen al vroeg een fascinatie voor bijvoorbeeld wiskunde, geschiedenis of techniek. Ze zijn daar dan obsessief mee bezigen willen alles precies weten. Wanneer leefde die specifieke dinosaurus op aarde? Nou, dat is wel een paar miljoen jaar geleden. Nee, ik wil het precies weten. En vervolgens rusten ze niet voordat ze het antwoord op hun vraag hebben gevonden. Datzelfde geldt voor hoe apparaten werken, waarom een computer bepaalde dingen wel of niet kan en zo zijn er nog legio voorbeelden. Daarnaast ontbreekt het dus aan sociale vaardigheden. Zo goed als ze zijn in het benoemen en beredeneren van feiten, zoveel moeite hebben patiënten met het Asperger syndroom  ermee om zich in te leven in de emoties van anderen.

Leven met Asperger kan erg zwaar zijn
Leven met het syndroom kan erg zwaar zijn, zowel voor de patiënt als voor de mensen in zijn naaste omgeving. De diagnose is vaak een schok, en vervolgens moet de patiënt leren omgaan met de gedragskenmerken en proberen om ondanks zijn aandoening toch zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Ook de omgeving krijgt een taak, want de ouders, partner en anderen in de omgeving van de patiënt zullen moeten leren accepteren dat hun kind, partner, ouder, broer of zus niet is zoals zij, en dat dit niet te genezen is. Daarom is goede begeleiding van zowel de patiënt als de mensen in zijn naaste omgeving erg belangrijk. Een psycholoog kan hierin veel betekenen. Deze kan de patiënt helpen door hem te begeleiden bij het accepteren van zijn aandoening en hem handvatten bieden om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Daarnaast kan een psycholoog de naaste familie ondersteunen bij het omgaan met de patiënt.

Advertentie